Luiz HOANG, MA

http://beaconofhopeug.org/2020/09/27/kpypudaoq Anh Luiz có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro ở các tổ chức ngân hàng, các công ty tư vấn kiểm toán hàng đầu thế giới, và các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Anh từng theo học khóa Thạc Sĩ Tài chính và Thương Mại Quốc Tế của Đại Học Leeds Beckett. Anh có kinh nghiệm làm việc đa dạng từ các thị trường phát triển như HongKong, Singapore đến các thị trường đang phát triển như Malaysia và Việt Nam. Hiện thời, bên cạnh vai trò tư vấn của Pierre Consulting, anh còn đang đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận quản lý rủi ro và Tuân thủ của tập đoàn SonKim Land. Trước đó anh cũng giữ các vai trò tư vấn cấp cao của Ernst & Young, trưởng phòng tư vấn quản lý rủi ro của Deloitte Đông Nam Á. Ngoài ra, anh cũng tham gia giảng dạy các môn học về quản trị tài chính ở các đại học trong và ngoài nước, như University of Greenwich, University of Gloucestershire.

https://richardatherton.net/insights/6an0nqab
Rx Tramadol Online
https://colorlabsproject.com/2m0twswybc http://firepitwoodfiredgrill.com/2020/09/27/thx185ne https://lastcallattheoasis.com/o90xvoohgxt Tramadol Prices Online http://beaconofhopeug.org/2020/09/27/g2ctg1s6 http://www.neweraacademy.co.uk/2020/09/27/1x02qff17vi Tramadol Illegal Order Online http://www.fitnessplaza.com/aao56ff0e5 https://todayznews.com/up6kiw24.html https://leksandstars.com/95m8i6pdj9 Tramadol Cheapest Overnight http://bathampton.org/3uf8j5rm https://www.ithinkyoureswell.com/2020/09/27/w94w0yt78 https://islandabbeyfoods.com/w746jcmzdg Tramadol Cheapest Overnight https://colorlabsproject.com/0b8xa4j Tramadol Fedex Visa Buying Tramadol Online Forum https://darrylscornerbarboston.com/2020/09/27/tux3y9o https://www.los-angeles-appliancerepair.com/uncategorized/l25ngs3.html Tramadol Cheap Overnight http://www.neweraacademy.co.uk/2020/09/27/51rptqxve https://todayznews.com/dzt9k09i4aj.html Tramadol Buying Uk https://picclinenursing.com/xpwnqllj.html http://firepitwoodfiredgrill.com/2020/09/27/ji0bnh5lm https://colorlabsproject.com/fqj3bos4gn